ONDERSTEUNING


Hoe begeleiden we leerlingen?

Als dertien- of veertienjarige zal je een hele weg afleggen in onze school. Je leert hier leven, leren en kiezen. Soms heb je hierbij hulp nodig. Wij staan dan ook voor je klaar. Leerlingbegeleiding is een zaak voor iedere schoolmedewerker en wordt, waar mogelijk, ook preventief gewerkt. Heel wat leerproblemen worden door de vakleerkrachten aangepakt over de middag. Je kan bij hen terecht voor extra uitleg of voor tips bij je studiemethode.
De leerlingbegeleider is vlot bereikbaar voor zowel praktische problemen, als voor leefproblemen. Hij kan optreden als bemiddelaar als dit nodig zou zijn.

Wat doet de leerlingbegeleider?

Onze leerlingbegeleider is dhr. Meindert Delbecque. Hij luistert naar jongeren met vragen of problemen (o.a. relatieproblemen, angsten, eenzaamheid, verdriet, mishandeling, gebrek aan zelfvertrouwen, grensoverschrijdend gedrag, studieproblemen, …). Hij probeert een oplossing te vinden zonder te oordelen of te straffen, strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Op de cel leerlingenbegeleiding zorgt hij voor overleg met directie en CLB. Daar wordt ook samen uitgekeken naar een doorverwijzing naar externe diensten als dit nodig blijkt te zijn.

Klik hier om hem te mailen.


Handelingsplannen

Soms zijn er extra afspraken nodig of zelfs een concreet individueel plan voor het begeleiden van leerlingen met problemen zoals dyscalculie, dyslexie, ADD ... Deze worden in onderlinge afspraak vastgelegd bij de start van het schooljaar. Het moet je helpen om beter vooruit te komen en goed te voelen op onze school. Wij gebruiken Kurzweil waar het nodig is, zowel bij overhoringen als op examens. Wie gebruikt maakt van het ondersteuningsnetwerk krijgt een externe medewerker toegewezen om extra begeleiding te geven, dit kan zowel leerlinggericht als schoolgericht zijn. Een aanvraag daarvoor gebeurt in overleg met het CLB.


Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Het CLB is een hulp- en adviescentrum voor schoolbetrokkenen dat contractueel met de school samenwerkt. Deze mensen begeleiden jou bij ernstige en/of specifieke problemen. De vier begeleidingsdomeinen zijn: het socio-emotionele, het leren en studeren, de preventieve gezondheidszorg en de onderwijsloopbaan. De leerlingen melden zichzelf aan, komen op vraag van de ouders of zijn doorverwezen door leerkrachten of leden van de cel leerlingenbegeleiding.

We hebben een vaste CLB-medewerker, dhr. Bram Deeren, die op vaste tijdstippen op school aanwezig is. Hij is te bereiken via het telefoonnummer 050 41 84 22 of met een berichtje op Smartschool. Ons CLB-centrum vind je in de Astridlaan 35 te Blankenberge en zijn telefonisch te bereiken op het nummer 050 41 84 22 of via het algemeen mailadres info@clboostkust.be Meer informatie vind je op de website www.clboostkust.be.


Studiekeuzebegeleiding

Je talenten ga we stapsgewijs ontdekken en stimuleren. Vanuit de verschillende klassenraden krijg je informatie van hoe wij jou ervaren en welke mogelijkheden er voor jou zijn.

In de derde graad maken wij, naast een individuele begeleiding, gebruik van het exploratie-instrument Columbus om jou te helpen een gefundeerde studiekeuze te maken.

De zorgklas

Tijdens de examenperiode kan je als leerling met een handelingsplan je examens afleggen in de zorgklas. Er zijn minder externe prikkels, je krijgt meer tijd en het laat je toe in alle rust te werken.